17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Termín:
Pondělí 1. 4. a úterý 2. 4. 2019 od 14,00 hod. do 18,00 hod.
Pozor – je třeba se elektronicky přihlásit na vybraný den a čas!
(bližší informace budou v březnu na našich webových stránkách)

Místo:
1. patro ZŠ, Malická 1

Požadované dokumenty:
-  rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijímání dětí:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 1
2. Děti z jiných obvodů města Plzně
3. Děti s místem trvalého pobytu mimo Plzeň

U všech kritérií budou upřednostňovány děti, jejichž sourozenci již docházejí a nadále budou docházet do 17. ZŠ a MŠ Plzeň. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 1 než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. (Nepředpokládáme). Kritériem není čas příchodu k zápisu!

Průběh zápisu (cca 20 – 30 minut):
a) formální část - vyplnění a kontrola dokumentace
b) motivační část - rozhovor s dítětem

Upozornění:
Pokud byste se nemohli ze závažných důvodů zápisu v daném termínu zúčastnit, telefonicky nebo e-mailem se objednejte na náhradní termín ve středu 17. 4. 2019.

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack