17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Nabídka služeb

Nabídka pro veřejnost

Pronájem tělocvičny
mládežzájmová činnost80,-- Kč/hod.
komerční činnost120,-- Kč/hod
dospělízájmová činnost120,-- Kč/hod.
komerční činnost180,-- Kč/hod.
Pronájem učebny:
mládežzájmová činnost80,-- Kč/hod.
komerční činnost120,-- Kč/hod
dospělízájmová činnost120,-- Kč/hod.
komerční činnost180,-- Kč/hod.

pronájem zahrady:
informace v kanceláři školy

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Možnost stravování v školní jídelně:
cena:68,-- Kč/1 oběd
kontaktní telefon:378 028 521

Nabídka pro rodiče

odborná poradenská činnost:
výchovný poradce (ve středu 13,00 - 14,00 hod., dále dle domluvy)
školní psycholog (v pondělí odpoledne po předchozí domluvě)
metodik prevence sociálně patologických jevů (kdykoliv dle domluvy)
logopedický asistent (kdykoliv dle domluvy)

kontaktní telefon: 378 028 511

informace o školních výsledcích žáků:
třídní aktivy čtyřikrát ročně
konzultační hodiny (dle domluvy s jednotlivými vyučujícími)

kontaktní telefon: 378 028 511

informace vedení školy:
výroční zpráva o činnosti školy (k nahlédnutí či prostudování v ředitelně školy)
přijímání návrhů a podnětů k činnosti školy, vyřizování stížností (kdykoliv dle domluvy)

kontaktní telefon: 378 028 516

možnost podílet se na chodu školy:
rada rodičů (1 zástupce z každé třídy v občanském sdružení)
rada školy (třetinové zastoupení rodičů v orgánu podílejícím se na správě školy)

kontaktní telefon: 378 028 511

Nabídka pro žáky

vzdělávací program:
MŠ Křížkova 2 a MŠ Zručská cesta 4: „Objevuj nepoznané a hledej sám sebe“
ZŠ Malická 1: „Tvořivá škola pro každého“

Školní družina: "Kdo si hraje, nezlobí"

nepovinné předměty:
1. stupeň: Ambulantní nápravná péče, Sportovní hry, Školní časopis
2. stupeň: Mediální výchova, Cvičení z ČJ, Cvičení z M, Sportovní hry

volitelné předměty:
8. – 9. ročník: Informatika, Anglická konverzace

kurzy:
1. stupeň: plavecký, dopravní, keramický
2. stupeň: lyžařský, sportovně turistický

zájmové útvary:
MŠ Křížkova 2: flétničkypočítače, příprava na ZŠ
MŠ Zručská cesta 4: flétničky, tvořivé ruce, tanečky
ZŠ Malická 1: počítače, keramika, literárně dramatický, vaření, vyšší dívčí, zumba, míčové hry, aerobik, angličtina 
školní družina: výtvarný, florbal, moderní gymnastika 

nadstandardní aktivity:
práce integrovaných žáků dle individuálních vzdělávacích plánů
práce s nadanými žáky
příprava k přijímacím zkouškám
možnost doučování
školy v přírodě, zahraniční zájezdy, exkurze, výlety, besedy
účast v soutěžích a olympiádách

dětský parlament:
zástupci žáků všech tříd ZŠ
společná jednání, schůzky s vedením školy
charitativní aktivity 
organizace her, soutěží, kulturních vystoupení a sportovních utkání

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack