17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

ICT plán

Název školy:   17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Ulice:              Malická 1

PSČ, místo:     301 00, Plzeň

Tel:                  378 028 511   

E-mail:            skola@zs17.plzen-edu.cz

Web:               www.zs17.plzen-edu.cz                   

 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro rok  2018

-          spolupracovat při výstavbě nové počítačové učebny

-          dovybavit učebny interaktivními tabulemi (výměny)

-          pokračovat v odborném růstu pedagogických pracovníků (možnost školení přes SITMP)

-          vyhodnocovat praktickou využitelnost dalších ICT ve škole

 

 

Standardní pracovní prostředí žáků i učitelů

-          výuka práce s ICT je běžnou součástí práce školy, výuka předmětu Informatika 5. – 9. ročník (8. - 9. r. jako volitelný)

-          hlavní cíl: naučit žáky uživatelsky pracovat s ICT bez ohledu na konkrétní programové vybavení

-          žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na ni pracovat s balíkem programů MS Office, programem Malování, být klientem elektronické pošty, mají stálý přístup k internetu a výukovým programům, pracují s interaktivní tabulí

-          veškeré programové vybavení je využíváno v souladu s licenčními ujednáními

-          pracovníci, žáci i rodiče se pohybují v prostředí "Školy OnLine"

 

Údaje o škole

Celkový počet žáků ve škole (k 1. 1. 2018)

343

     - z toho na 1. stupni

210

     - z toho na 2. stupni

133

Celkový počet pedagogických pracovníků

23

Počet tříd

16

Školení pedagogických pracovníků

-          důraz je kladen na využití interaktivní tabule ve výuce v systému Activboard (podporovat též individuální a skupinový trénink) a na práci s tablety iPad

-          dále individuálně dle zájmu zaměstnanců a finančních možností organizace (nabídka Centra robotiky, Služby škole, KCVJŠ, NIDV)

 

 

Vybavení školy počítačovou technikou

Počet

přípojných

míst

Aktuální

počet

počítačů

Stav

2018

/leden/

Stav

2018

/výhled/

Finanční

zajištění

Učebna informatiky

27

27

27

25

 

- rozpočet školy

- případně dary

 

 

 

Kmenové učebny

12

12

12

13

Odborné učebny

4

4

4

6

Kabinety

9

16

16

16

Vedení školy

5

6

6

6

Další místnosti (ŠD, ŠJ)

5

5

5

5

Odloučená pracoviště (MŠ)

2

2

2

2

Přehled používaného softwaru a předpokládaných investic 2017/2018

 

Druh software

současný stav

Operační systémy

MS Windows 7 Professional

Textové editory

MS Word 2010, Writer

Tabulkové editory

MS Excel 2010, Calc

Grafické editory

Zoner Photo Studio 9, Inkscape, Gimp, Zoner Callisto 5, Zoner Gif Animator 5

Editory prezentací

MS Power Point 2010, Impress

Internetové prohlížeče

MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox

Tvorba 3D objektů a animací

Blender

Klienti elektronické pošty

MS Outlook 2010

Antivirová ochrana

Microsoft Forefront Endpoint Protection

Výukové aplikace

Seznam k nahlédnutí v učebně PC

Notační program

MuseScore, Sibelius 6

DTP programy

MS Publisher 2010, Scribus

Online úložiště

MS One Drive, Google disk

 

Předpokládané investice: výukové programy dle aktuálních potřeb, interaktivní tabule (nákup 2 nových a výměna potřebných)

 

 

Počítačová síť a způsob připojení na internet

 

-          připojení k městské datové optické síti (včetně rozšíření)

-          technologie optického vlákna

Služba

Hodnota

Rychlost

100 Mbit

Agregace

1:1

Veřejné IP adresy

NE

Neomezený přístup na internet

ANO

Oddělení VLAN (pedagog, žák)

ANO

QoS (vzdálená správa)

ANO

Filtrace obsahu

ANO

Antispam

ANO

Antivir

ANO

 

 

 

 

 

Zajišťované serverové služby

-          způsob zajištění správy sítě: SIT města Plzně

-          používaný server: MS Windows 2012 R2 + Terminal server 2008 R2

-          řízení přístupu všech stanic k internetu včetně možnosti blokovat vybrané stránky

-          antivirová ochrana celé sítě

-          vyhrazený diskový prostor pro pedagogické pracovníky i žáky

-          intranet – dostupnost základních dokumentů školy

 

Další technika

 

Tiskárny – 12 kusů, z každého připojeného PC lze tisknout

Multifunkční zařízení – 3 kusy (učebna VT, kabinet výchov, ředitelna)

Interaktivní tabule – 16 kusů

Dataprojektory – 17 kusů

Reproduktory – dokoupeny do učebny F-CH, přírodopisu a žákovská kuchyně, učebna VT

 

 

Prezentace školy na internetu

-          škola má vlastní webové stránky (www.zs17.plzen-edu.cz)

-          plán do konce roku 2018:

·          provádět pravidelnou aktualizaci obsahu

·          zapojit žáky i pedagogy do obsahové prezentace školy na internetových stránkách

·          rozvíjet redakční systém webových stránek (včetně MŠ)

-          projekt „Škola OnLine“

 

Podíl ICT na informačním systému školy

Pro pedagogické pracovníky

-          dostupnost údajů školské matriky elektronickou cestou, její rozšíření a správa - dodržení zákona o ochraně osobních údajů

-          neomezená komunikace po síti

-          zpřístupnění informací na chráněné části intranetu

-          nabídka výukového SW

Pro žáky

-          podíl na obsahu webových stránek

-          přístup k elektronické poště

-          přístup do Školy OnLine

-          vytváření školního časopisu

Pro rodiče

-          komunikace prostřednictvím elektronické pošty

-          přístup do Školy OnLine

 

 

V Plzni dne 15. 1. 2018                     Zpracovali:      ředitel školy:  Mgr. Bohdan Franc

 metodici ICT: Mgr. Viktor Fiedler

                       Mgr. Vladimír Vacík

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack