Rada rodičů

je dobrovolný orgán, tvořený vždy jedním zákonným zástupcem dítěte za každou třídu ZŠ

Složení ve školním roce 2018/2019:

celkem 17 členů

Termíny setkání ve školním roce 2018/2019:
26. 11, 3. 4., případně 3. 6. vždy v 16,15 hodin