17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

ENVIRONMENTÁLNÍ EXKURZE V HORAŽĎOVICÍCH

Žáci 7. ročníku využili slunečného počasí a vyrazili začátkem října na dvoudenní pobyt do Horažďovic. Cesta vlakem rychle utekla a po krátkém ubytování se vypravili na celodenní exkurzi do přírody. Zkoumali přírodu v okolí Horažďovic, poznávali stromy, rozdělávali oheň, hráli různé zážitkové hry a obdivovali zbytky hradiště, když vystoupali na vrchol Prácheň. Po chutné večeři ještě unavili svá těla v nedalekém aquaparku.

Další den vstali časně zrána a po snídani vyrazili do přírodovědné stanice. Zde se nejdříve seznámili s chodem stanice a chovanými zvířaty. Následně se vžili do role statkářů, chovatelů zvířat a šli pomáhat. Někteří vyklízeli kotce králíkům a morčatům, jiná skupina „kydala“ prasatům, krmila krávy s ovcemi a kachnami. Děvčata česala jablka a vyklízela pelíšky myším. Celé dopoledne rychle uteklo. Odměnou za rychle zvládnutou práci byla ochutnávka čerstvého moštu právě vylisovaného na zahradě stanice. Před obědem žáky čekala ještě šifrovací hra po Horažďovicích. Pak již zasloužený oběd a cesta zpátky domů.

 

Mgr. Eva Králová

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack