17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

DEN ZDRAVÍ

            Na čtvrtek 2. 5. 2019 připravili vyučující přírodovědných předmětů pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Králové pro žáky II. stupně netradiční vyučování. Ten den se neučilo podle obvyklého rozvrhu, pro každou třídu bylo připraveno šest zajímavých vyučovacích hodin, které měly společné téma – zdraví.

            Program byl opravdu pestrý. Žáci připravili zdravé pohoštění, s vedoucí jídelny probrali problematiku spotřebního koše, v zábavném kvízu si ověřili znalosti o lidském těle.

            Nechyběla ani první pomoc a zásady resuscitace, tu si děti vyzkoušely pod dohledem studentů Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví z Fakulty zdravotnických studií ZČU.

            Přednášku o správném držení těla a ukázku několika cviků, které uleví od bolesti zad, si připravily asistentky Katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU.

            Velkým zážitkem bylo pro žáky setkání s nevidomou paní, ta je seznámila se svým vodicím psem, vyprávěla o jeho výcviku. Její příjemné vystupování a optimismus se pozitivně dotkly snad každého. Spolu s ní přišla do školy i zástupkyně z Tyflocentra. Ukázala dětem pomůcky, jaké nevidomým usnadňují život.

            Celé dopoledne se vydařilo na výbornou. Velké poděkování směřuje ke všem organizacím, které se do našeho Dne zdraví zapojily. Doufáme, že s námi budou rády spolupracovat i „někdy příště“.

Mgr. Lenka Jelínková

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack